PLAN PRACY NA ROK 2017

Plan pracy
Uczniowskiego Klubu Sportowego

LIDER DĘBOGÓRZE

Sezon 2017/2018


I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego odbywa się w kilku grupach realizowanych zadań. Członkowie Klubu uczestniczą we wszystkich jego statutowych działaniach. Są to następujące grupy zadań:

Działalność bieżąca:

 • uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczych i wyborze władz Klubu;
 • prowadzenie korespondencji i kontaktów z Urzędem Gminy Kosakowo, Szkolnym Związkiem Sportowym, Związkami sportowymi w sprawie imprez, szkoleń i pomocy sprzętowej;
 • współpraca z Dyrekcją Zespołu Szkoły Podstawowej w Dębogórzu, Urzędem Gminy w Kosakowie i sponsorami;
 • prowadzenie dokumentacji klubowej i klubowej strony internetowej;
 • prowadzenie szkolnej gazetki sportowej.

Plany Szkoleniowe

 • Kontynuacja rozgrywek w POZPN w poszczególnych rocznikach: 2004/2005. 2008, 2009
 • Wprowadzenie R-1998/99 do Ligi Młodziczek POZPS

Szkolenia, Kursy Kadry Trenerskiej

Rywalizacja międzyklubowa

 • uczestnictwo w zawodach zorganizowanych przez lokalne jednostki;
 • rywalizacja z okolicznymi UKS-ami w ramach kontaktów między klubowych
 • uczestnictwo w turniejach między klubowych

Organizacja imprez własnych

 • kulig;
 • Turnieje Piłki Siatkowej
 • Obóz Letni
 • Turnieje podczas Festynu Rodzinnego

Zagospodarowanie obiektów i sprzętu

· systematyczne i bieżące prace konserwatorskie przy obiektach i sprzęcie sportowym;

II. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Działalność bieżąca:

termin

uczestnictwo
w zebraniach sprawozdawczych

zaplanowanie pracy UKS na rok 2017,

zatwierdzenie Planu Pracy na zebraniu Zarządu

zebranie sprawozdawcze

Styczeń 2

Kwiecień

październik

prowadzenie dokumentacji klubowej

prowadzenie mini-księgowości, dokumentacji zajęć treningowych, dokumentacji otrzymanych dotacji.

Sporządzanie wniosków dotacyjnych oraz ich rozliczenie

Cały rok

Styczeń

prowadzenie korespondencji
w sprawie imprez, szkoleń i pomocy sprzętowej

współpraca z Urzędem Gminy Kosakowo

nawiązanie kontaktów ze sponsorami.

na bieżąco

prowadzenie szkolnej gazetki sportowej

Prowadzenie gazetki klubowej

Cały rok

prowadzenie klubowej strony internetowej

umieszczanie na stronie aktualnych informacji o sukcesach Klubu, nagłaśnianie osiągnięć zawodników.

Cały rok

Plany Szkoleniowe:

termin

Program Klub i inne projekty

Znalezienie jednostki organizacyjnej do współpracy w programie (Urząd Gminy Kosakowo, Starostwo Powiatowe)

wg harmonogramu

Kontynuacja rozgrywek ligowych w POZPN

Nabór zawodników do wszystkich grup

Dopilnowanie otrzymania bramek od PZPN

Złożenie licencji klubowej do POZPN na nowy sezon

Na bieżąco

Kwiecień

Maj

Wprowadzenie
R-2003 i młodszych do ligi Młodziczek POZPS

Nabór zawodniczek w R-2004 i młodszych

Zgłoszenie drużyny do PZPN (rejestracja) oraz licencja

czerwiec -sierpień

Szkolenia, kursy Kadry Trenerskiej

termin

Szkolenia

Udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez POZPN i POZPS

W ciągu roku

Rywalizacja międzyklubowa

termin

uczestnictwo w zawodach sportowych

uczestniczenie w rywalizacji między klubowej prowadzonej przez lokalne jednostki.

cały rok

rywalizacja z okolicznymi UKS-ami w ramach kontaktów międzyklubowych

zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych

cały rok

współpraca z Klubem GminnymSztorm Mosty

Współprac z Klubem Sztorm Mosty

Spotkania towarzyskie – sparingi meczowe.

Cały rok


cały rok

Organizacja imprez własnych

termin

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Organizacja imprezy wewnątrzklubowej bądź z zaproszeniem zaprzyjaźnionych klubów

Znalezienie sponsorów, zakup nagród i medali.

Grudzień

Na bieżąco

kulig zimowy

Zorganizowanie kuligu dla zawodników UKS-u.

styczeń, luty

Zawody szkolne

zorganizowanie zawodów wewnątrzszkolnych w:

· siatkówce

· piłce nożnej

październik –czerwiec

Turnieje Wiosenne

Przygotowanie organizacyjne Turnieju, zakup nagród

Zaproszenie zaprzyjaźnionych drużyn na turniej.

kwiecień, maj

Zagospodarowanie obiektów i sprzętu

termin

bieżące prace konserwatorskie przy obiektach
i sprzęcie sportowym

systematyczna kontrola stanu używanego sprzętu,

wykonywanie bieżących napraw i konserwacji.

prace przygotowawcze na boisku szkolnym oraz pomoc w organizacji meczy ligowych na boisku za Złotych Piaskach

Wynajem obiektów sportowych w okresie zimowym

cały rok

Październik -marzec

Oświetlenie

Instalacja oświetlenia na boisku szkolnym w Dębogórzu

- pozyskanie środków

Wrzesień

III. a) TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ – sekcja piłki nożnej

PIŁKA NOŻNA


Szczegółowe treści kształcenia:

I. PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE
- ogólne pojęcia dotyczące gry w piłkę nożną,
- zadania zawodników w poszczególnych formacjach,
- przepisy gry,
- cele i zadania współzawodnictwa sportowego,
- znaczenie systematycznego uczęszczania na zajęcia,
- uświadomienie roli sportowej aktywności fizycznej na stan zdrowia i rozwój młodego organizmu,
- wiadomości dotyczące higieny osobistej po treningu i zawodach oraz jej wpływu na zdrowie zawodnika.

II. KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH
Jednym z celów programu jest kształtowanie sprawności motorycznej zawodników. W trakcie zajęć treningowych poprzez stosowanie odpowiedni dobór zestawów ćwiczeń doskonalących poszczególne cechy motoryczne zostanie stworzona uczniom możliwość podniesienia swojej sprawności w zakresie:
- koordynacji ruchowej
- gibkości
- szybkości
- siły
- wytrzymałości

III. TECHNIKA PODAŃ I PRZYJĘĆ PIŁKI
Zapoznajemy zawodników z podstawowymi elementami techniki piłki nożnej. Nauczanie rozpoczynamy od ćwiczeń oswajających z piłką.
1. Przyjęcie piłki prawą i lewą nogą wewnętrzną częścią stopy w miejscu, i w ruchu:
- należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie stopy do przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy,
- należy zwrócić uwagę, że jest to najlepsza forma przyjęcia piłki w miejscu
- uczeń opanowuje przyjęcie piłki prawą i lewą nogą w miejscu i w ruchu,
2. Podanie piłki wewnętrzną częścią stopy w miejscu i w ruchu
- należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie stopy i całego ciała do prawidłowego podania piłki do współpartnera zarówno w miejscu jak i w ruchu,
- należy przekazać informację o tym, że jest najdokładniejsze podanie,
- uczeń opanowuje podanie prawą i lewą nogą w miejscu i w ruchu.
3. Podania i przyjęcia piłki zewnętrzną częścią stopy w miejscu i w ruchu:
- przekazanie informacji o przyjęciu piłki tym sposobem podczas ruchu i przy ataku przeciwnika
- poinformować uczniów, że jest to podanie mało dokładne, ale sytuacyjne i wymaga opanowania
4. Podania i przyjęcia piłki prostym podbiciem w miejscu i w ruchu:
- poinformować uczniów, że jest to podanie mało dokładne, ale sytuacyjne i wymaga opanowania.


IV. TECHNIKA INDYWIDUALNA
1. Żonglerka piłki prawą i lewą stopą
- zawodnik opanowuje umiejętność podbijania piłki prawą i lewą stopą
2. Żonglerka piłki głową, udem, stopą:
- najlepsi zawodnicy potrafią połączyć żonglerkę stopą i udem a także głową.
3. Operowanie piłki w ruchu prawą i lewą stopą

V. TECHNIKA STRZAŁU NA BRAMKĘ
1. Strzał na bramkę wewnętrzną częścią stopy z miejsca i po podaniu
- należy przekazać uczniowi taktykę strzału z różnych miejsc pola karnego (boiska).
2. Strzał na bramkę zewnętrzną częścią stopy z miejsca i po podaniu
- poinformować ucznia, kiedy oddajemy strzał zewnętrzną częścią stopy.
3. Strzał na bramkę prostym podbiciem z miejsca i po podaniu.

VI. TAKTYKA GRY

Celem przewodnim jest zaznajomienie zawodników ze sposobami poruszania się po boisku w ataku i w obronie oraz współdziałaniu z partnerem, rozpoczynania ataku spod własnej bramki, z prawidłowym sposobem wykonania wrzutu z autu oraz rozegrania rzutu rożnego i wolnego. doskonalimy także sposoby rozegrania stałych fragmentów gry.
1. Zapoznanie zawodników ze strefami boiska.
2. Zapoznanie zawodników z zadaniami poszczególnych zawodników na boisku:
- zadania bramkarza,
- zadania obrońców (bocznych, środkowych)
- zadania pomocników (bocznych, środkowych),
- zadania napastników.
3. Wymienność pozycji przez zawodników (dzisiaj jestem bramkarzem - jutro napastnikiem)

CELE
1. Aktywizacja sportowa wszystkich zawodników.
2. Wstępna edukacja piłkarska.
3. Rozwijanie potrzeb i zainteresowań sportowych zawodników.
4. Dbanie o prawidłowy rozwój zawodników.
5. Przeżywanie poczucia przynależności do grupy.
6. Satysfakcja z pełnionych ról w grupie.
7. Rozwijanie poczucia własnej wartości (ja potrafię).
8. Rozwijanie postawy kulturalnego kibicowania.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA ZAWODNIKÓW

1. Zawodnik doskonali swoje umiejętności motoryczne.
2. Opanuje elementy techniki prawidłowej gry w piłkę nożną.
3. Zwróci szczególną uwagę na higienę i zdrowie swojego organizmu
4. Zrozumie potrzebę aktywności ruchowej oraz zastosuje ją w spędzaniu czasu wolnego.
5. Zapozna się z przepisami gry w piłkę nożną.
6. Zastosuje zasady współzawodnictwa sportowego oraz gry fair-play.
7. Umiejętnie skorzysta z bazy sportowej i zachowa przepisy bhp.

III. a) TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ – sekcja piłki siatkowej

1.Gry i zabawy wprowadzające do gry w piłkę siatkową

2.Sposoby poruszania się po boisku w trakcie gry w piłkę siatkową

· pokaz i objaśnienie prawidłowej postawy: niskiej, wysokiej,

· pokaz i objaśnienie sposobów poruszania się po boisku,

· gry i zabawy doskonalące,

— Krok zwykły wielokierunkowy o ugiętych nogach
— Krok biegowy wielokierunkowy
— Krok podstawowy w bok
— Doskok jako zakończenie kroku biegowego
— Wypad we wszystkich kierunkach

3.Przyjęcie i odbicie piłki sposobem górnym oburącz

— ćwiczenia formowania koszyka (układanie dłoni na piłce)
— formowanie postawy wyjściowej
— rzuty i odbicia piłki po koźle, od ściany
— podrzuty i chwyty piłki
— odbicie oburącz górne w przód w miejscu
— odbicie oburącz górne w przód po dojściu do piłki
— odbicie oburącz górne nad siebie- w miejscu
— odbicie oburącz górne nad siebie po dojściu do piłki
— odbicie oburącz górne w tył w miejscu
— odbicie oburącz górne po dojściu do piłki
— odbicie oburącz górne w różnych położeniach ciała (w klęku, w siadzie skrzyżnym)
— odbicie piłki w parach, trójkach, czwórkach, w miejscu i w ruchu.
— odbicia piłki w grach i zabawach ruchowych

4.Przyjęcie i odbicie piłki oburącz sposobem dolnym

— toczenie piłki w parach
— dobicie oburącz sposobem dolnym przed sobą w miejscu, w siadzie, w klęku
— odbicie oburącz sposobem dolnym w wykroku
— odbicie piłki oburącz sposobem dolnym po dojściu do piłki
— odbicie piłki oburącz sposobem dolnym z boku
— odbicie piłki oburącz sposobem dolnym po dorzuceniu przez partnera
— odbicie piłki oburącz sposobem dolnym po lekkim uderzeniu
— gry i zabawy doskonalące odbicie dolne

5.Zagrywka dolna, zagrywka tenisowa

· prawidłowa postawa ciała

· ustawienie i ruch ręki

· ćwiczenia przy ścianie’

· ćwiczenia w parach

· celność zagrywki

7.Uderzanie atakujące — zbicie tenisowe

· zbicie bez piłki, rozbieg

· wyskok (praca rąk i całego ciała)

· zbicie piłki z własnego podrzutu

· zbicie dynamiczne

· plasowanie

· kiwnięcie

· zbicie po bloku

· atak kierowany

8.Małe gry i gry właściwe

9. Taktyka zespołowa.

a) systemy asekuracji bloku
b) warianty ustawień zespołu
c) system „czwartego” w ataku

10.ŚCIEŻKA PROZDROWOTNA

— omówienie podstaw optymalnego żywienia sprzyjającego wzrostowi siły
— pomoc zawodnikowi słabszemu, potrafi również przyjąć pomoc od innych
— zasady pielęgnacji skóry w życiu codziennym i na wychowaniu fizycznym
— znaczenie doboru stroju podczas aktywności ruchowej
— zasady BHP swoje i współćwiczących

IV. KRYTERIA SUKCESU

Działalność bieżąca:

· uczestnictwo w pracach Klubu;

aktywne i systematyczne włączanie się członków Klubu
w realizację zadań statutowych;

uczestniczenie w zebraniach;

przyjęcie sprawozdania z działalności

· prowadzenie korespondencji i kontaktów

· współpraca z Urzędem Gminy w Kosakowie i sponsorami;

uczestniczenie w szkoleniach

podjęcie starań o wsparcie działalności Klubu

· prowadzenie dokumentacji klubowej i klubowej strony internetowej;

prowadzenie dzienników zajęć i treningu

prowadzenie księgowości

czynna promocja Klubu i nagłaśnianie osiągnięć klubowych

· prowadzenie szkolnej gazetki sportowej.

aktywna promocja sportu i zdrowego trybu życia na terenie szkoły

włączenie całej społeczności szkolnej w życie sportowe

Plany Szkoleniowe

· Program Klub

prowadzenie zajęć zgodnie z treścią programu, zakończenie i ewaluacja programu

· kontynuowanie rozgrywek POZPN

· Wprowadzenie R-2004 i młodszych do ligi Młodziczek POZPS

stała współpraca z POZPN i POZPS

Organizacja meczów i turniejów oraz wyjazdy na mecze ligowe

Szkolenia i kursy Kadry Trenerskiej

Szkolenia i konferencje

Stałe podnoszenie kwalifikacji trenerskich

Rywalizacja międzyszkolna

· uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych

objęcie rywalizacją międzyszkolną jak największej grupy uczniów

osiąganie coraz lepszych wyników sportowych

budzenie więzi ucznia ze szkołą i UKS-em

· rywalizacja z okolicznymi UKS-ami w ramach kontaktów międzyklubowych.

· Współpraca z Klubem Gminnym Sztorm Mosty

podtrzymanie współpracy z okolicznymi UKS-ami

nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczniami z różnych miejscowości

Organizacja imprez własnych

· II Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej;

zorganizowanie i przeprowadzenie zaplanowanych imprez klubowych

włączanie się wszystkich członków w organizację imprez

satysfakcja z własnych dokonań

· kulig zimowy;

· turnieje międzyklasowe;

· Wiosenne Turnieje

· Turniej Piłki Siatkowej

Zagospodarowanie obiektów i sprzętu

· prace konserwatorskie przy obiektach i sprzęcie sportowym;

przygotowanie boiska szkolnego

dobry stan powierzonego sprzętu sportowego

Oświetlenie na boisku szkolnym w Dębogórzu

Możliwość korzystania z boiska w okresie jesienno zimowym

Opracował: Mariusz Wiński – prezes UKS-u wraz z Zarządem Klubu

Plan zatwierdzono do realizacji na zebraniu Zarządu Klubu, odbytym w dniu 13.02.2017 r.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej informacji można znaleźc w naszej Polityce Prywatności. [X] Zamknij

Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?