Z ostatniej chwili

Z uwagi na obfite opady deszczu trening dla R-2008/2009 zostaje odwołany 

Trening dla R 2006/2007 bez zmian